Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5.2024

8 Tuần trước 319

Để hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá năm 2024, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn thông điệp “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá” làm chủ đề ngày thế giới không thuốc lá năm 2024.
Sự Kiện
Nhấn vào đây để xem hướng dẫn
Nhấn để sao chép

Mã QR